TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZARNKOWIE SEMESTR DRUGI ROK SZKOLNY 2020/2021 2021-01-25
poniedziałek  poniedziałek  poniedziałek 
 
E. Sobkowska R. Mierzwa H. Daniel B. Cybel M. Wiśniewska E. Grochowska K. Kicza M. Benrot M. Mituta A. Jahnz R. Barnaś E. Wenz A. Nowak A. Mazurek L. Molski J. łukaszewska  E. Rychlewska J. Pietraszak A. Bąbelczyk L. Rybarczyk K. Majewski
I a     SP2 I b         SP2 I c         SP2 II a         SP2 II b     SP2 II c      SP2 III a        SP2 III b        SP2 IV a   SP2  208 IV b   SP2  205 IV c      SP2  209 V a      SP2  9 VI a     SP2  8 VI b      SP2  204 VI c      SP2  11 VI d     SP2  207 VII a    SP2  206 VII b   SP2 109 VII c    SP2   105 VIII a    SP2   107 VIII b   SP2   104
1. ed. wczes. 114 1. ed. wczes. 214 1. - 1. - 1. ed. wczes. 213 1. - 1. ed. wczes. 115 1. ed. wczes. 210 1. j. niemiecki 104 1. j. polski 8 1. j. angielski 10 1. matematyka 9 1. matematyka 209 1. informatyka 109 1. religia 106 1. matematyka 207 1. plastyka aula 1. biologia 103 1. matematyka 204 1. j. polski 105 1. historia 11
2. ed. wczes. 114 2..ed. wczes. 214 2. - 2. - 2. ed. wczes. 213 2. j. angielski 10 2. ed. wczes. 115 2. ed. wczes. 210 2. przyroda 208 2. matematyka 204 2. matematyka 209 2. plastyka aula 2. informatyka 109 2. j. niemiecki 104 2. matematyka 9 2. historia 11 2. biologia 103 2. j. polski 8 2. religia 106 2. j. polski 105 2. fizyka 207
3. ed. wczes. 114 3..ed. wczes. 214 3. j. angielski 10 3. ed. wczes. 115 3. ed. wczes. 213 3. ed. wczes. 210 3. w-f 3. w-f 3. matematyka 9 3. informatyka 109 3. religia 106 3. j. polski 8 3. plastyka aula 3. matematyka 204 3. j. polski 105 3. j. angielski 104 3. matematyka 209 3. fizyka 207 3. j. angielski 107 3. w-f 3. w-f
4. w-f 4..ed. wczes. 214 4. ed. wczes. 114 4. ed. wczes. 115 4. w-f 4. ed. wczes. 213 4. ed. inf. 10 4. j. angielski 210 4. j. polski 8 4. religia 11 4. przyroda 208 4. w-f 4. w-f 4. j. angielski 107 4. w-f 4. j. polski 105 4. j. angielski 104 4. matematyka 9 4. geografia 205 4. religia 106 4. matematyka 209
5. religia 214   5. ed. wczes. 114 5. ed. wczes. 115   5. ed. wczes. 213 5. j. angielski 210 5.ed. inf. 10 5. plastyka aula 5. przyroda 208 5. j. polski 106 5. technika 109 5. j. angielski 107 5. w-f 5. j. niemiecki 104 5. w-f 5. geografia 205 5. historia 206 5. j. polski 105 5. matematyka 207 5. zaj. pol. 8
    6. ed. wczes. 114 6. ed. wczes. 115   6. religia 213     6. w-f 6. w-f 6. w-f 6. j. angielski 10 6. j. polski 8 6. j. polski 105 6. geografia 205 6. plastyka aula 6. j. polski 106 6. j. angielski 107 6. j. niemiecki 104 6. historia 206 6. informatyka 109
                                7. zaj. z wych.  206 7. zaj. z wych. 109 7. zaj. z wych. 104 7. zaj. z wych. 107 7. zaj. z wych. 104
                                    8. wdż 206    
 
wtorek   wtorek wtorek
 
 
I a     SP2 I b        SP2 I c         SP2 II a         SP2 II b       SP2 II c      SP2 III a        SP2 III b        SP2 IV a   SP2  208 IV b   SP2  205 IV c      SP2  209 V a      SP2  9 VI a     SP2  8 VI b      SP2  204 VI c      SP2  11 VI d     SP2  207 VII a    SP2  206 VII b   SP2 109 VII c    SP2   105 VIII a    SP2   107 VIII b    SP2   104
1. ed. wczes. 114 1. w-f 1. - 1. - 1. ed. wczes. 213 1. ed.inf. 10 1. ed. wczes. 115 1. ed. wczes. 210 1. w-f 1. w-f 1. w-f 1. matematyka 9 1. historia 206 1. j. niemiecki 107 1. j. polski 105 1. matematyka 207 1. j. polski 106 1. chemia 208 1. matematyka  204 1. religia 205 1. j. polski 8
2. ed. wczes. 114 2..ed. wczes. 214 2. w-f 2. ed. inf. 10 2. ed. wczes. 213 2. w-f 2. ed. wczes. 115 2. ed. wczes. 210 2. j. niemiecki 107 2. j. polski 103 2. j. polski 106 2. informatyka 109 2. religia 205 2. historia 11 2. matematyka 9 2. j. polski 8 2. chemia 208 2. w-f 2. j. polski 105 2. matematyka 207 2. wos 206
3. ed. wczes. 114 3..ed. wczes. 214 3. ed. inf 10 3. j. angielski 115 3. w-f 3. ed. wczes. 213 3. w-f 3. ed. wczes. 210 3. technika 109 3. j. niemiecki 107 3. religia 205 3. j. polski 106 3. j. polski 8 3. j. polski 105 3. historia 11 3. j. niemiecki 104 3. historia 206 3. matematyka 9 3. fizyka 207 3. w-f 3. w-f
4. religia 10 4..ed. wczes. 214 4. ed. wczes. 114 4. w-f 4. j. angieski 210 4. ed. wczes. 213 4. ed. wczes. 115 4. w-f 4. j. angielski 206 4. matematyka 204 4. j. niemiecki 104 4. religia 205 4. j. niemiecki 107 4. w-f 4. plastyka aula 4. w-f 4. fizyka 207 4. j. polski 106 4. chemia 208 4. j. polski 105 4. matematyka 209
  5. j. angielski 214 5. ed. wczes. 114 5. ed. wczes. 115 5. religia 10 5. ed. wczes. 213   5. ed. wczes. 210 5. j. polski 106 5. plastyka aula 5. technika 109 5. historia 11 5. matematyka 209 5. matematyka 204 5. j. angielski 206 5. geografia 205 5. w-f 5. j. niemiecki 104 5. w-f 5. chemia 208 5. fizyka 207
    6. ed. wczes. 114 6. ed. wczes. 115         6. religia 10 6. j. angielski 107 6. zaj. mat. 209 6. w-f 6. w-f 6. plastyka aula 6. w-f 6. technika 109 6. j. niemiecki 104 6. geografia 205 6. historia 11 6. edb 9 6. j. angielski 206
                                7. zaj. mat. 209 7. biologia 103 7. geografia 205 7. j. angielski 107 7. edb 9
                                         
środa   środa środa
 
I a     SP2 I b         SP2 I c         SP2 II a          SP2 II b        SP2 II c      SP2 III a        SP2 III b        SP2 IV a   SP2  208 IV b   SP2  205 IV c      SP2  209 V a      SP2  9 VI a     SP2  8 VI b      SP2  204 VI c      SP2  11 VI d     SP2  207 VII a    SP2  206 VII b   SP2 109 VII c    SP2   105 VIII a    SP2   107 VIII b    SP2   104
1. - 1. j. angielski 214 1. ed. wczes. 114 1. ed. wczes. 115 1. ed. wczes. 213 1. - 1. ed. wczes. 210 1. - 1. - 1. religia 10 1. j. polski 106 1, j. polski 8 1. technika 109 1. j. polski 105 1. j. angielski 107 1. wdż 206 1. j. angielski 104 1. plastyka aula 1. matematyka 204 1. - 1. matematyka 209
2. ed. wczes. 10 2. religia 214 2. ed. wczes. 114 2. ed. wczes. 115 2. ed. wczes. 213 2. - 2..ed. wczes. 210 2. - 2. matematyka 9 2. j. polski 8 2. j. angielski 107 2. religia 11 2. biologia 103 2. muzyka aula 2. informatyka 109 2. j. angielski 104 2. matematyka 209 2. historia 206 2. j. angielski 205 2. j. polski 105 2. j. polski 106
3. ed. wczes. 114 3. ed. wczes. 214 3. w-f 3. ed. wczes. 115 3. ed. wczes. 213 3. w-f 3..ed. wczes. 210 3. religia 10 3. zaj. mat. 9 3. j. angielski 205 3. j. niemiecki 104 3. j. angielski 107 3. j. polski 106 3. technika 109 3. j. polski 105 3. religia 11 3. w-f 3. j. polski 8 3. w-f 3. historia 206 3. biologia 103
4. ed. wczes. 114 4. w-f 4. ed. wczes. 214 4. w-f 4. ed. wczes. 213 4. ed. wczes. 115 4. religia 10 4. ed. wczes. 210 4. j. polski 8 4. matematyka 204 4. plastyka aula 4. j. niemiecki 103 4. matematyka 209 4. w-f 4. matematyka 9 4. w-f 4. j. polski 106 4. fizyka 207 4. j. polski 105 4. biologia 103 4. j. niemiecki 104
5. ed. wczes. 114 5. ed. wczes. 214 5. religia 10     5. ed. wczes. 213 5. ed. wczes. 115 5. ed. wczes. 210 5. j. angielski 107 5. historia 11 5. matematyka 209 5. w-f 5. w-f 5. matematyka 204 5. w-f 5. matematyka 207 5. muzyka aula 5. religia 106 5. j. niemiecki 104 5. chemia 208 5. wos 206
6. j. angielski 114         6. ed. wczes. 213   6. ed. wczes. 210 6. zaj. z wych. 208 6. zaj. z wych. 205 6. zaj. z wych.  209 6. zaj. z wych.  9 6. zaj. z wych.  8 6. zaj. z wych.  204 6. zaj. z wych. 11 6. zaj. z wych. 207 6. biologia 103 6. w-f 6. plastyka aula 6. wos 206 6. religia 106
                        7. wdż 206     7. j. polski 8 7. geografia 205 7. zaj. mat. 9 7. biologia 103 7. fizyka 207 7. chemia 208
                                  8. wdż 206      
 
czwartek   czwartek czwartek
 
I a     SP2 I b         SP2 I c         SP2 II a        SP2 II b        SP2 II c      SP2 III a        SP2 III b        SP2 IV a   SP2  208 IV b   SP2  205 IV c      SP2  209 V a      SP2  9 VI a     SP2  8 VI b      SP2  204 VI c      SP2  11 VI d     SP2  207 VII a    SP2  206 VII b   SP2 109 VII c    SP2   105 VIII a    SP2   107 VIII b    SP2   104
1. - 1. - 1. - 1. ed. wczes. 115 1. - 1. ed. wczes. 213 1. - 1. religia 210 1. w-f 1. w-f 1. w-f  1. - 1. j. polski 8 1. biologia 103 1. matematyka 9 1. informatyka 109 1. j. polski 106 1. chemia 208 1. matematyka 204 1. j. angielski 107 1. -
2. - 2. ed. wczes. 214 2. religia 114 2. ed. wczes. 115 2. - 2. ed. wczes. 213 2. - 2. ed. wczes. 210 2. j. angielski 205 2. j. polski 103 2. j. polski 106 2. w-f 2. j. angielski 107 2. j. polski 105 2. muzyka aula 2. j. polski 8 2. chemia 208 2. matematyka 9 2. informatyka 109 2. w-f 2. w-f
3. w-f 3. ed. wczes. 214 3. ed. wczes. 114 3. w-f 3. religia 10 3. ed. wczes. 213 3. ed. wczes. 115 3. ed. wczes. 210 3. j. polski 8 3. matematyka 204 3. muzyka aula 3. matematyka 9 3. j. niemiecki 106 3. w-f 3. j. angielski 205 3. w-f 3. fizyka 207 3. j. angielski 107 3. chemia 208 3. j. polski 105 3. j. niemiecki 104
4. j. angielski  10 4. religia 214 4. ed. wczes. 114 4. j. angielski 115 4. ed. wczes. 213 4. w-f 4. ed. wczes. 210 4. w-f 4. matematyka 9 4. j. niemiecki 106 4. matematyka 209 4. j. polski 8 4. muzyka aula 4. matematyka 204 4. historia 11 4. j. angielski 104 4. religia 103 4. w-f 4. j. polski 105 4. matematyka 207 4. geografia 205
5. ed. wczes. 114 5. w-f 5. ed. wczes. 214 5. religia 10 5. j. angieski 213   5. ed. wczes. 210 5. ed. wczes. 115 5. informatyka 109 5. muzyka aula 5. historia 11 5. geografia 205 5. zaj. mat. 209 5. religia 103 5. j. polski 105 5. zaj. mat. 207 5. w-f 5. j. polski 8 5. w-f 5. j. niemiecki 104 5. j. polski 106
6. ed. wczes. 114       6 ed. wczes. 213   6. ed. wczes. 210   6. muzyka aula   6. j. angielski 8 6. j. niemiecki 9 6. religia 103 6. j. angielski 107 6. technika 109 6. j. niemiecki 104 6. matematyka 209 6. geografia 205 6. historia 11 6. fizyka 207 6. j. polski 106
7. ed. wczes. 114       7.ed. wczes. 213                 7. historia 11     7. j. niemiecki 104 7. informatyka 109 7. religia 103 7. wos 206 7. j. angielski 8
                                8. wdż 206        
piątek   piątek piątek
 
I a     SP2 I b         SP2 I c         SP2 II a         SP2 II b         SP2 II c      SP2 III a        SP2 III b        SP2 IV a   SP2  208 IV b   SP2  205 IV c      SP2  209 V a      SP2  9 VI a     SP2  8 VI b      SP2  204 VI c      SP2  11 VI d     SP2  207 VII a    SP2  206 VII b   SP2 109 VII c    SP2   105 VIII a    SP2   107 VIII b    SP2   104
1. ed. wczes. 114 1. - 1. - 1. ed. wczes. 115 1. ed. wczes. 213 1. - 1. religia 10 1. ed. wczes. 210 1. w-f 1. w-f 1. w-f 1. historia 11 1. historia 206 1. geografia 205 1. biologia 103 1. matematyka 207 1. j. polski 106 1. j. angielski 107 1. zaj. mat. 204 1. informatyka 109 1. j. polski 8
2. w-f 2. - 2. j. angielski 114 2. ed. wczes. 115 2. ed. wczes. 213 2. religia 10 2. ed. wczes. 214 2. ed. wczes. 210 2. historia 206 2. technika 105 2. j. polski 106 2. j. polski 8 2. matematyka 209 2. j. angielski 107 2. religia 104 2. biologia 103 2. informatyka 109 2. w-f 2. fizyka 207 2. geografia 205 2. historia 11
3. ed. wczes. 114 3. ed.inf 10 3. w-f 3. ed. wczes. 115 3. ed. wczes. 213 3.  j. angielski 214 3. w-f 3. ed. wczes. 210 3. matematyka 9 3. przyroda 208 3. informatyka 109 3. biologia 103 3. geografia 205 3. religia 104 3. wdż 206 3. historia 11 3. w-f 3. j. polski 8 3. w-f 3. matematyka 207 3. matematyka 209
4. ed. inf. 10 4. ed. wczes. 214 4. ed. wczes. 114 4. ed. wczes. 115 4. w-f 4. ed. wczes. 213 4. ed. wczes. 205 4. j. angielski 210 4. religia 11 4. j. polski 8 4. przyroda 208 4. muzyka aula 4. w-f 4. wdż 206 4. w-f 4. j. polski 106 4. j. angielski 104 4. matematyka 9 4. j. angielski 107 4. zaj. pol. 105 4. religia 207
  5. ed. wczes. 214 5. ed. wczes. 114 5. religia 115 5. ed. inf. 10 5. ed. wczes. 213 5. j. angielski 210   5. przyroda 208 5. j. angielski 107 5. matematyka 209 5. matematyka 9 5. j. polski 106 5. zaj. mat. 204 5. j. niemiecki 104 5. muzyka aula 5. historia 206 5. religia 207 5. j. polski 105 5. w-f 5. w-f
  6. ed. wczes. 214 6. ed. wczes. 114     6. ed. wczes. 213     6. j. polski 8 6. zaj. mat 204   6. j. angielski 205 6. j. angielski 107 6. j. polski 105 6. zaj. mat. 9 6. religia 207 6. matematyka 209 6. muzyka aula 6. biologia 103 6. j. niemiecki 104 6. chemia 208
  7. ed. wczes. 214                       7. j. polski 105   7. religia 207 7. j. niemiecki 104 7. muzyka aula 7. j. angielski 107 7. j. angielski 205